Tag

mimarlıkeğitimi

Browsing

Mimarlık eğitimim süresince okulumun 72 gün olarak belirlediği zorunlu stajımı 3 farklı alanda tamamladım. Şantiye, mimarlık ofisi ve diğer olarak sınıflandırılan staj seçeneklerinin her birini deneyimleyebilmek yeteneklerim doğrultusundahangi alanda kendimi geliştirmek istediğim konusunda tetikleyici bir güç oldu diyebilirim. Özellikle şantiye stajım mimarlığı daha somut bir düzlemde deneyimlemek, 2 boyutlu gördüğüm birçok detay ve tekniği 3 boyutta inşaat süreçleri ile gözlemlemek eğitimim boyunca en verimli geçen dönemlerden biriydi.

Genel anlamda stajlarımın en büyük artısı mimarlık pratiğinin farklı aktörlerini, mimarlık ve tasarımın multidisipliner çalışma alanını tecrübe edebilmemdi. Büyük bir çoğunlukla bireysel üretime dayalı olarak geçen mimarlık eğitiminin pratikte farklı ekiplerin birlikte üretimi olduğunudeneyimlemek bakış açımı ve mimarlığın geniş kariyer alanlarını fark etmemi sağladı. Öğrenci olarak teori ve pratik bilgimiz arasındaki koordinasyonun daha verimli sağlanabilmesi açısından, kendi görüşümce zorunlu staj dönemleri 3 aydan daha uzun bir süreye yayılmalı.