Tag

auraistanbul

Browsing

Mimarlık ve şehircilik alanında disiplinler arası araştırmaların yapıldığı tartışma ve eğitim platformu İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul, Cumartesi Aurası konferans dizisi kapsamında 6 Şubat tarihli dijital etkinliğinde Elif Kendir B. ile Zeynep Turan’ı ağırlıyor.

Mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj konularıyla ilgilenen genç katılımcılara tek yarıyıllık yoğun bir çalışma ortamı sunan İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul’un, sertifika programı dahilinde mimarlık, şehircilik, sanat, felsefe, edebiyat ve teknoloji dallarında düzenlediği disiplinler arası konferans dizisi Cumartesi Aurası, 2020 yılı Güz Dönemi’nin son etkinliğinde mimar, akademisyen Elif Kendir-Beraha ile Zeynep Turan Hoffman’ı ağırlıyor.

6 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleşecek konferansta, kentsel altyapılar, ekolojik bir bakış açısıyla yeniden değerlendirilecek. Kent-doğa ilişkisi; sürdürülebilirlik, esneklik ve kendine yeterlik kavramları ile yeniden yabanlaştırma ve yeşil altyapı taktikleri merkezinde yeniden tartışılacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2020-2021 Güz döneminde, Tasarım Araştırmaları I-II-III stüdyosu, kentsel altyapıları ekolojik bir bakış açısıyla değerlendiren “Yabankent” teması kapsamında İstanbul ve New York metropolleri üzerinde yoğunlaşılarak üretilen araştırma ve senaryolara yer verilecektir.

Herkese açık ve ücretsiz olan dijital etkinliğe kayıt için tıklayınız.
Etkinlik için kayıt olan katılımcılara Zoom oturum linki, e-posta yoluyla iletilecektir. Etkinlik AURA İstanbul YouTube kanalından  canlı olarak da yayınlanacak.
 
İlgili Kişi   
Sezin Bulum  
Marjinal Porter Novelli  
0533 282 29 70   
[email protected]   
 
Elif Kendir-Beraha hakkında
(İstanbul Bilgi Üniversitesi/ FOL Kolektif)
Elif Kendir-Beraha İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olan bir araştırmacı ve mimardır. Anadolu’daki geleneksel taş ustalığının mimarlığın epistemolojisi ile ilişkisi üzerine yaptığı doktora çalışmasını RMIT Üniversitesi’nde; tezsiz yüksek lisans çalışmasını Columbia Üniversitesi İleri Mimari Tasarım programında; tezli yüksek lisans ve lisans çalışmalarını ise ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde tamamlamıştır. Ana ilgi alanları kentsel ortamların politik ekolojisi, zanaat kültürü, mimari fenomenoloji ve arazinin inşa pratiği üzerindeki epistemolojik etkisidir. Sanat-tasarım araştırmaları ulusal ve uluslararası platformlarda yer almış; Ceren Balkır Övünç ile ortaklaşa kurduğu FOL Kolektif bünyesinde üretilen Harran: Bir Ovanın Çehresi araştırması 2019 yılında Studio-X İstanbul’da sergilenmiştir. 2020-21 Güz döneminde Bilgi Mimarlık Yüksek Lisans Programları bünyesinde Zeynep Turan Hoffman ile birlikte İstanbul’un politik ekolojisini araştıran Yabankent başlıklı bir tasarım araştırmaları stüdyosu yürütmüş ve bu stüdyo paralelinde Yaban Konuşmalar isimli bir seminer dizisi düzenlemiştir.
 
Zeynep Turan Hoffman, PhD hakkında
Zeynep Turan, lisans derecesini ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden; Mimarlık Tarihi ve Kuramı konusundaki yüksek lisans derecesini AA School of Architecture’dan (MA, Histories and Theories of Architecture, 2001); çevresel psikoloji konusundaki doktora derecesini ise CUNY Graduate Center’dan (Ph.D, Environmental Psychology, 2008) almıştır. Kamusal alan üzerinden sosyal adalet ve eşitlik kavramlarını inceleyen çalışmalar yapmaktadır. 2020-21 Güz döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans programları kapsamında Elif Kendir Beraha ile İstanbul’un farklı ekosistemlerini biyoceşitlilik ve türler arası ilişkiler kapsamında anlamaya odaklanan bir tasarım araştırma stüdyosu yürütmüştür. Zeynep Turan New York’ta yaşamakta, CUNY ve New School’da ders vermektedir.
 
İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul hakkında
İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi-AURA İstanbul, uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir oluşumdur. Akademi, mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj konularıyla ilgilenen konularıyla ilgilenen genç katılımcılara tek yarıyıllık yoğun bir çalışma ortamı sunmaktadır. Kültürel bir üretim biçimi olarak mimarlığın anlaşılması ve araştırılması konularının altını çizerek, yapılı çevrenin sosyal, politik ve ekolojik sistemlerle ilişkileri konularında katılımcıların anlayış ve kavrayışlarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Akademi, çeşitli ilgili uzmanlık alanlarını bir arada barındırmayı ve genç katılımcılar için bireysel araştırma konularını keşfedebilecekleri eğitime uygun fiziksel alanları kapsayan bir stüdyo ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Tüm katılımcıların ortak paydası, kentleşmiş bir toplumda gün geçtikçe daha karmaşık hale gelen tasarım ve mekân üretimi konularının etkilerini araştırmak ve keşfetmektir.
 

Mimarlık ve şehircilik alanında disiplinler arası çalışmaların yapıldığı tartışma ve eğitim platformu İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul tarafından düzenlenen dijital etkinlik serisi AURA Forum sponsorluğunu kapsar.

AURA İSTANBUL HAKKINDA

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi-AURA İstanbul, uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir oluşumdur. Akademi, mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj konularıyla ilgilenen konularıyla ilgilenen genç katılımcılara tek yarıyıllık yoğun bir çalışma ortamı sunmaktadır. Kültürel bir üretim biçimi olarak mimarlığın anlaşılması ve araştırılması konularının altını çizerek, yapılı çevrenin sosyal, politik ve ekolojik sistemlerle ilişkileri konularında katılımcıların anlayış ve kavrayışlarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Akademi, çeşitli ilgili uzmanlık alanlarını bir arada barındırmayı ve genç katılımcılar için bireysel araştırma konularını keşfedebilecekleri eğitime uygun fiziksel alanları kapsayan bir stüdyo ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Tüm katılımcıların ortak paydası, kentleşmiş bir toplumda gün geçtikçe daha karmaşık hale gelen tasarım ve mekân üretimi konularının etkilerini araştırmak ve keşfetmektir.

AURA İstanbul’un kurucuları, tasarım alanında uzun yıllar çalışmış ve üretmiş, sektörün sorunlarını yaşayarak öğrenmiş şehircilik, çevre düzenlemesi, mimari ve iç mimari alanlarında uzmanlardan ve belki de hepsinden önemlisi, Türkiye’de mimarinin gelişmesi için kendi tecrübe ve birikimlerini yaratıcı iş kollarında çalışan gençlerle paylaşmayı hedeflemiş kişilerden oluşmaktadır. 

 • AURA Forum farklı disiplinlerden tasarımcıların özgün projelerini paylaşabilecekleri dijital bir etkinlik serisidir.
 • Etkinlik serisi; mimari tasarım, iç mimari tasarım, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, endüstri ürünleri tasarımı, grafik tasarımı, moda tasarımı, süreç tasarımı, yöntem tasarımı gibi tasarımla ilişkili her alandan konuklara açıktır. Konuklar, gönüllülük esasıyla uzmanlıklarını paylaşır.
 • Tasarım alanında eğitim alan üniversite öğrencileri, genç profesyoneller ve deneyimli tasarımcıların üretimleri üzerinden tasarım disiplinleri arasındaki diyaloğun güçlendirilmesini hedefler.
 • AURA Forum; bilgi, deneyim, fikir, hikaye, süreç, yöntem ve kaynakların paylaşılarak daha geniş bir alana yayılması ile ortak bir zeminde üretimleri tartışma fırsatı sunar.

TAKVİM VE PROGRAM

 • AURA Forum her iki haftada bir cumartesi günü saat 15.00 – 17.00 arasında, AURA İstanbul’un Youtube kanalı üzerinden canlı yayın ile herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleşir. 
 • Her etkinlikte başvurular sonucunda AURA İstanbul tarafından davet edilecek 5 tasarımcı, 15 dakikalık canlı sunumlar halinde tasarımlarını paylaşma imkanı sağlanır. Sunumların ardından düzenlenecek soru-cevap bölümünde ise konukların yanı sıra izleyenlerle de diyalog kurulması sağlanır.
 • Etkinlik programının takvimi ve konuşmacıları AURA İstanbul tarafından belirlenir. 
 • Etkinliğe katılım AURA İstanbul tarafından sağlanacaktır. İzleyici profili arasında mimarlar, tasarımcılar, akademisyenler, üniversite öğrencileri yer almaktadır. 
 • AURA İstanbul, etkinliklerin tüm aşamalarını, yaklaşık 20.000 takipçi sayısına sahip olduğu sosyal medya hesaplarından paylaşır ve sponsor firmanın da kendi hesaplarından paylaşmasına olanak sağlar. 
 • AURA İstanbul’un belirlediği tarihler arasından, 2020 yılı Güz Dönemi (Kasım 2020 – Şubat 2021) veya 2021 yılı Bahar Dönemi (Mart – Haziran 2021) akademik takvimi içerisinde, sponsor firmanın tercih edeceği tarihte gerçekleşecektir. 2020 Güz Dönemi için etkinlik tarihi aşağıdır;
  • 19 Aralık 2020 / 15.00-17.00
  • 16 Ocak 2021/ 15.00-17.00
  • 30 Ocak 2021/ 15.00-17.00

AURA İSTANBUL DESTEKÇİLERİNE NELER SUNUYORUZ?

Öncelikle AURA İstanbul’da üretilen araştırma ve tasarım projeleri sayesinde İstanbul’a yönelik bir veri tabanı oluşturulmasına katkıda bulunacaksınız. 
Verdiğiniz destekle meslek hayatına atılmış veya atılmakta olan genç mimarlar için markanıza yönelik bir sadakat ve bilinirlik olanağı yakalamış olacaksınız. 
Yıl boyunca destekçimiz olan profesyonel mimar ve program katılımcısı olan genç mimarlarla çeşitli etkinlik vb. aktivitelerde iletişim olanağı yakalamış olacaksınız.
AURA Forum etkinliğine yönelik sponsorluk desteği ile aşağıda yer verilen çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Öncesinde:
Duyuru görselleri AURA İstanbul tarafından hazırlanacaktır. AURA İstanbul, duyurular için sponsor firmanın logosunun yer alacağı beş farklı boyutta poster hazırlayacaktır. Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin hesaplarında belirlenen rutinde duyurular yapılacaktır. 
Katılımcı konuşmacılar AURA İstanbul tarafından belirlenecektir. 
AURA İstanbul web sitesinde etkinlik için bir sayfa oluşturulacak ve sponsor firma logosuna yer verilecektir.
Web sitesinde ve sosyal medyada, Facebook ve Linkedin üzerinden etkinlik sayfaları oluşturulacaktır. 
Yapılacak tüm duyurularda, hem posterlerde logo ile hem de duyuru metni içerisinde, sponsor firmanın desteği belirtilecektir.
Mimarlık dergileri ile etkinlik bülteni paylaşılarak, etkinlik detaylarının duyurulması sağlanacaktır.

Etkinlik Sırasında:
Etkinlik AURA İstanbul’un belirlediği online platform üzerinden gerçekleşecektir.
Sponsor firmanın logosunun etkinlik boyunca yayın ekranında görünmesi sağlanacaktır. 
Sponsor firmanın tercihine bağlı olarak, açılış konuşmasının ardından, AURA İstanbul ile mutabık kalınarak firmanın  1-1,5 dakika uzunluğunda tanıtım videosuna yer verilecektir.
Anlık yapılan tüm sosyal medya paylaşımlarında sponsor firmanın desteği belirtilecek, eğer hesapları mevcutsa etiketlenerek trafik çekmesi sağlanacaktır. 
Etkinliğin açılış ve kapanış konuşması sırasında AURA İstanbul’un temsilcisi tarafından sponsor firmaya teşekkür edilecektir.

Etkinlik Sonrasında: 
Etkinliğin ardından, AURA İstanbul sosyal medya hesaplarında yer vermek üzere 1 dk. uzunluğunda etkinlik özet videosu hazırlanacak, sponsor firma ile de paylaşılacaktır.
Yapılacak tüm paylaşımlarda sponsor firmanın desteği hem görsellerde hem de metinde belirtilecektir.
Etkinlik videosu, AURA İstanbul Youtube kanalında arşiv olarak yer alacaktır. Canlı yayın sonrasında da izlenmesi mümkün kılınacaktır.
AURA İstanbul tanıtım dosyasında program destekçileri arasında sponsor firmaya yer verilecektir.

İletişim için;
Fulya Ece ÇIVAK
0216 970 0617
[email protected]