Etkinlik duyuruları

Cumartesi Aurası “Yabankent” konusuyla devam ediyor…

Pinterest LinkedIn Tumblr

Mimarlık ve şehircilik alanında disiplinler arası araştırmaların yapıldığı tartışma ve eğitim platformu İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul, Cumartesi Aurası konferans dizisi kapsamında 6 Şubat tarihli dijital etkinliğinde Elif Kendir B. ile Zeynep Turan’ı ağırlıyor.

Mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj konularıyla ilgilenen genç katılımcılara tek yarıyıllık yoğun bir çalışma ortamı sunan İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul’un, sertifika programı dahilinde mimarlık, şehircilik, sanat, felsefe, edebiyat ve teknoloji dallarında düzenlediği disiplinler arası konferans dizisi Cumartesi Aurası, 2020 yılı Güz Dönemi’nin son etkinliğinde mimar, akademisyen Elif Kendir-Beraha ile Zeynep Turan Hoffman’ı ağırlıyor.

6 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleşecek konferansta, kentsel altyapılar, ekolojik bir bakış açısıyla yeniden değerlendirilecek. Kent-doğa ilişkisi; sürdürülebilirlik, esneklik ve kendine yeterlik kavramları ile yeniden yabanlaştırma ve yeşil altyapı taktikleri merkezinde yeniden tartışılacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2020-2021 Güz döneminde, Tasarım Araştırmaları I-II-III stüdyosu, kentsel altyapıları ekolojik bir bakış açısıyla değerlendiren “Yabankent” teması kapsamında İstanbul ve New York metropolleri üzerinde yoğunlaşılarak üretilen araştırma ve senaryolara yer verilecektir.

Herkese açık ve ücretsiz olan dijital etkinliğe kayıt için tıklayınız.
Etkinlik için kayıt olan katılımcılara Zoom oturum linki, e-posta yoluyla iletilecektir. Etkinlik AURA İstanbul YouTube kanalından  canlı olarak da yayınlanacak.
 
İlgili Kişi   
Sezin Bulum  
Marjinal Porter Novelli  
0533 282 29 70   
[email protected]   
 
Elif Kendir-Beraha hakkında
(İstanbul Bilgi Üniversitesi/ FOL Kolektif)
Elif Kendir-Beraha İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olan bir araştırmacı ve mimardır. Anadolu’daki geleneksel taş ustalığının mimarlığın epistemolojisi ile ilişkisi üzerine yaptığı doktora çalışmasını RMIT Üniversitesi’nde; tezsiz yüksek lisans çalışmasını Columbia Üniversitesi İleri Mimari Tasarım programında; tezli yüksek lisans ve lisans çalışmalarını ise ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde tamamlamıştır. Ana ilgi alanları kentsel ortamların politik ekolojisi, zanaat kültürü, mimari fenomenoloji ve arazinin inşa pratiği üzerindeki epistemolojik etkisidir. Sanat-tasarım araştırmaları ulusal ve uluslararası platformlarda yer almış; Ceren Balkır Övünç ile ortaklaşa kurduğu FOL Kolektif bünyesinde üretilen Harran: Bir Ovanın Çehresi araştırması 2019 yılında Studio-X İstanbul’da sergilenmiştir. 2020-21 Güz döneminde Bilgi Mimarlık Yüksek Lisans Programları bünyesinde Zeynep Turan Hoffman ile birlikte İstanbul’un politik ekolojisini araştıran Yabankent başlıklı bir tasarım araştırmaları stüdyosu yürütmüş ve bu stüdyo paralelinde Yaban Konuşmalar isimli bir seminer dizisi düzenlemiştir.
 
Zeynep Turan Hoffman, PhD hakkında
Zeynep Turan, lisans derecesini ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden; Mimarlık Tarihi ve Kuramı konusundaki yüksek lisans derecesini AA School of Architecture’dan (MA, Histories and Theories of Architecture, 2001); çevresel psikoloji konusundaki doktora derecesini ise CUNY Graduate Center’dan (Ph.D, Environmental Psychology, 2008) almıştır. Kamusal alan üzerinden sosyal adalet ve eşitlik kavramlarını inceleyen çalışmalar yapmaktadır. 2020-21 Güz döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans programları kapsamında Elif Kendir Beraha ile İstanbul’un farklı ekosistemlerini biyoceşitlilik ve türler arası ilişkiler kapsamında anlamaya odaklanan bir tasarım araştırma stüdyosu yürütmüştür. Zeynep Turan New York’ta yaşamakta, CUNY ve New School’da ders vermektedir.
 
İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul hakkında
İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi-AURA İstanbul, uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir oluşumdur. Akademi, mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj konularıyla ilgilenen konularıyla ilgilenen genç katılımcılara tek yarıyıllık yoğun bir çalışma ortamı sunmaktadır. Kültürel bir üretim biçimi olarak mimarlığın anlaşılması ve araştırılması konularının altını çizerek, yapılı çevrenin sosyal, politik ve ekolojik sistemlerle ilişkileri konularında katılımcıların anlayış ve kavrayışlarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Akademi, çeşitli ilgili uzmanlık alanlarını bir arada barındırmayı ve genç katılımcılar için bireysel araştırma konularını keşfedebilecekleri eğitime uygun fiziksel alanları kapsayan bir stüdyo ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Tüm katılımcıların ortak paydası, kentleşmiş bir toplumda gün geçtikçe daha karmaşık hale gelen tasarım ve mekân üretimi konularının etkilerini araştırmak ve keşfetmektir.
 

Comments are closed.