Author

Ortak Fayda

Browsing

Ortak Fayda;

Tasarım ve sivil toplumu, tasarım öğrencileri ile sektördeki firmaları bir araya getiren; eğitimlerin, söyleşilerin, workshopların ve projelerin yapıldığı; yalnızca mekandan değil, mekanda bulunan kişilerin tecrübelerinden de faydalanabileceğiniz  ”birlikte öğrenme, gelişim ve paylaşım” ilkeleri eşliğinde hareket ederek başta tasarım öğrencileri olmak üzere herkese yönelik keyifli bir kafe & çalışma mekanı hizmeti sunan sosyal girişimdir.

Günümüz öğrencilerinin ders çalışma mekanı konusunda yaşadıkları sıkıntılar ve şirketlerle karşılıklı yaşanan iletişim eksiklikleri göz önüne alındığında çalışma mekanlarına öğrenci bakış açısı ile yaklaşarak;

 • Tasarım öğrencilerinin diğer disiplinden kişilerle etkileşim içerisinde çalışmalarına imkan sunuyoruz,
 • Mekanda bulunan tecrübeli kişilerin tecrübelerinden faydalanabilecekleri mentörlük ağları oluşturuyoruz,
 • Akran söyleşileri, uzman eğitimleri, öğrencilerin kendi workshoplarını düzenlemeleri ile dinleyerek ve yaşayarak öğrenmelerine imkan tanıyoruz,
 • Gönüllü yapılanmamız, üniversite temsilciliklerimiz ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte tasarım odaklı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek öğrencilerin bu alanda farkındalık ve bilinç kazanmalarını sağlıyoruz,

Bu çalışmalar ile aşağıdaki hedeflere ulaşmayı arzuluyoruz:

 • Üniversite öğrencilerinin öğrencilik dönemlerindeyken çalışacakları sektörden firmaları tanımaları, kendi yeteneklerinin farkına varmaları ve network kazanarak sektöre nitelikli mezunlar kazandırmayı,
 • Türkiye’deki tasarım sektörünün gelişmesine katkıda bulunmayı,
 • Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirlikleri yaparak tasarım öğrencilerinde sosyal sorumluluk farkındalığının arttırılmasını hedefliyoruz.

Tüm bu çalışmaları samimi, rahat ve işlevsel bir kafe ortamında gerçekleştiriyoruz.

Ortak Fayda ve ARCHIMIM Partnerliği ile ;

Ortak Fayda hedeflerinden ‘nitelikli mezun kazandırılması’ hususunda ARCHIMIM ile aşağıdaki başlıklarda ortak çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

 • ARCHIMIM bünyesinde bulunan malzeme firmaları ile tasarım öğrencilerini bir araya getirerek farklı başlıklarda atölye çalışmaları düzenliyoruz,
 • Üniversite proje dönemlerinde öğrenciler ve firmalar arasında mentör – mentee ilişkisi sağlıyoruz,
 • Öğrenciler ve malzeme firmaları arasında iş/staj olanaklarında aracılık yapıyoruz,
 • Sektöre yönelik yenilikçi yarışma, program, etkinlik vb. planlıyoruz.

Mimarlık eğitimim süresince okulumun 72 gün olarak belirlediği zorunlu stajımı 3 farklı alanda tamamladım. Şantiye, mimarlık ofisi ve diğer olarak sınıflandırılan staj seçeneklerinin her birini deneyimleyebilmek yeteneklerim doğrultusundahangi alanda kendimi geliştirmek istediğim konusunda tetikleyici bir güç oldu diyebilirim. Özellikle şantiye stajım mimarlığı daha somut bir düzlemde deneyimlemek, 2 boyutlu gördüğüm birçok detay ve tekniği 3 boyutta inşaat süreçleri ile gözlemlemek eğitimim boyunca en verimli geçen dönemlerden biriydi.

Genel anlamda stajlarımın en büyük artısı mimarlık pratiğinin farklı aktörlerini, mimarlık ve tasarımın multidisipliner çalışma alanını tecrübe edebilmemdi. Büyük bir çoğunlukla bireysel üretime dayalı olarak geçen mimarlık eğitiminin pratikte farklı ekiplerin birlikte üretimi olduğunudeneyimlemek bakış açımı ve mimarlığın geniş kariyer alanlarını fark etmemi sağladı. Öğrenci olarak teori ve pratik bilgimiz arasındaki koordinasyonun daha verimli sağlanabilmesi açısından, kendi görüşümce zorunlu staj dönemleri 3 aydan daha uzun bir süreye yayılmalı.